Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Dự báo thời tiết

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

HÔM NAY LÀ

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Ngô Bảo Côi)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Re_cay_hanhcay_rau_cai.jpg IPHONE.jpg 10635704_836243679741917_997840036827670928_n.jpg 10407489_836242573075361_4462409742065482853_n.jpg 10347616_836199493079669_8510346790924057502_n.jpg Hoi_nghi_2.jpg Photo0066.jpg Photo0077.jpg Photo0042.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Trang11311.jpg T32.png Trong_chieng.jpg Xeng.jpg MOV01402.flv IMG_03571.jpg DSC_00961.jpg DSC_0096.jpg Album_khai_giang_moi.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ngày hôm nay

  Đi dọc Việt Nam

  ĐỒNG HỒ

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  QĐ32-2005 về trường chuẩn QGia

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bộ GD&ĐT
  Người gửi: Ngô Bảo Côi (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:26' 19-10-2009
  Dung lượng: 147.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 32/2005/QĐ-BGD&ĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
  Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1366/GD-ĐT ngày 26/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000.
  Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đặng Huỳnh Mai
  QUY CHẾ
  Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
  2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các trường tiểu học thuộc các loại hình nhà trường.
  Điều 2. Các mức độ công nhận
  Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được chia làm 2 mức độ: mức độ 1 và mức độ 2.
  1. Mức độ 1 quy định các tiêu chuẩn cần thiết của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện.
  2. Mức độ 2 quy định các tiêu chuẩn cần thiết của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao hơn, tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của trường tiểu học ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
  Điều 3. Nguyên tắc
  1. Trường tiểu học được đề nghị cấp trên xét để kiểm tra công nhận đạt chuẩn phải có cơ sở vật chất độc lập, có đủ các khối lớp của toàn cấp học và đạt danh hiệu trường tiểu học tiên tiến của năm học trước.
  2. Trường tiểu học nếu đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế này đều có quyền đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xét duyệt, công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức độ tương ứng. Những trường qua kiểm tra chưa đạt chuẩn cần tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn và chỉ được đề nghị kiểm tra lại vào năm học sau.
  3. Các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là những quy định bắt buộc và có giá trị như nhau để kiểm tra, xét duyệt và công nhận. Tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là căn cứ để chính quyền địa phương các cấp xây dựng kế hoạch đầu tư cho giáo dục tiểu học.
  Điều 4. Thời hạn công nhận
  Thời hạn công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận. Trong thời hạn 5 năm, nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia mắc những sai phạm về tiêu chuẩn thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
  Sau 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận, các trường phải tự đánh giá làm hồ sơ trình các cấp theo thẩm quyền quy định để được kiểm tra và công nhận lại.
  Chương II TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
   
  Gửi ý kiến

  Trở về đầu trang

  BÁO MỚI

  Bản Đồ